050-5784108
hophymazal@gmail.com
 

 

 

איזו צורת ממשל נחוצה לנו? hophymazal@gmail.com

   

כיום מוסדות המדינה לא מתפקדים כיאות - אין תכנון לטווח ארוך, התכנון לקוי, ההתנהלות שלומיאלית ובזבוז הכספים חסר אחריות. מבקר המדינה חוזר מדי שנה על אותם הליקויים ואין מי שיפקח ואין מי שידאג לשיפור המצב. לכן צריך לשפר את מנגנון בחירת האנשים המתאימים לכל תפקיד, לפתח את מערכי הבקרה והמשילות כך שהתפקוד, הדאגה לכלל הציבור ולא לאנשי שלומנו, הסדר והיעילות יהיו נר לרגלי שליחי הציבור.

לשם כך:

תהיה חלוקה לרשויות – ממשלה, כנסת, סנהדרין, משפט, בטחון פנים, צבא ורשויות מקומיות, כך שכל רשות תעסוק בתחומה ותשלים את פעולת האחרת אך לא תפריע לתפקוד התקין.

  


הממשלה

 

הממשלה תפעל כחברת ניהול ראשית של המדינה ששריה מומחים בתחומם ובראשם ראש ממשלה נבחר בבחירה ישירה, האמור לנהל ביעילות את המדינה  ועל כן: 

1.      ראש הממשלה יבחר אחת ל – 5 שנים על ידי העם ולא יוכל להיבחר שוב לאחר שתי קדנציות, כדי למנוע הפיכתו למושחת ולמשחית. 

2.      ראש הממשלה יבחר את שריו מקרב מומחים. 

3.      מספר השרים יהיה מצומצם -  שר משפטים, שר תחבורה, שר אוצר, שר חינוך, שר בטחון, שר תעסוקה, בינוי ושיכון, שר תעשייה, שר חקלאות, שר בטחון פנים, שר בריאות, שר תיירות, שר לאיכות הסביבה, שר חוץ, שר למחקר ולפיתוח, שר תרבות וספורט. 

4.      ראש הממשלה יכול להחליף שר שלא ממלא את תפקידו לשביעות רצונו. 

5.      ראש הממשלה ושריו יכולים להחליף את הפקידות הבכירה במשרד ולמנות בעלי תפקידים הנאמנים לדרכם. פקידות זו עוזבת את המקום עם עזיבת מי שמינה אותה. 

6.      חברי כנסת לא יוכלו לפטר שר או ראש ממשלה וגם לא יוכלו להתמנות במקומם. 

7.      במקרים חריגים (של חשש לפשיעה או בגידה) יערך שימוע וניתן יהיה לפטר ראש ממשלה, אך רק הציבור יכריע מי יהיה ראש הממשלה וראש הממשלה יחליט מי הם שריו. 

8.      הממשלה תנהל את המדינה ומוסדותיה כעסק גדול ומודרני.

 


הכנסת 

הכנסת תעסוק בעיקר בחקיקה ובפיקוח על אכיפת החוק וחבריה יבחרו באזורי בחירה, כדי למנוע מצב בו נחקקים חוקים שאיש לא אוכף אותם, או כדי למנוע חדירת אנשים שנכנסים בעסקת חבילה מפלגתית ולא תורמים דבר למען החברה, על כן: 

1.      חברי הכנסת יבחרו בבחירות ישירות ע"י מחוז הבחירה. 

2.      הארץ תחולק ל 120 אזורי בחירה – על פי גודל שטח ועל פי גודל אוכלוסייה. 

3.      כל אזור בחירה יבחר את הנציג שלו לכנסת. 

4.      הכנסת תחולק לוועדות וכל וועדה תעסוק באחד מתחומי העניין שהכנסת תציב. 

5.      וועדות הכנסת יפקחו על תפקוד מוסדות המדינה ועל מוסדות ציבוריים ועירוניים. 

6.      וועדות הכנסת יבדקו קיום החוק, חשד לפלילים או לשחיתות וימליצו על העמדה לדין של בעלי תפקידים. 

7.      וועדות הכנסת יבדקו את  ההתנהלות הכספית של גופים ציבוריים ואם יש אי סדר או חשד לפלילים הם ידרשו החלפת בעלי התפקיד או ימליצו על העמדה לדין. 

8.      חברי הכנסת יעסקו בחקיקת חוקים ובעדכון חוקים. 

9.      הכנסת וגם הממשלה לא יתערבו בנעשה ברשויות המקומיות. לכל רשות מקומית תהיה האוטונומיה השלטונית שתאפשר לה – לבנות, לסלול כביש או לשנות שכונות על פי צורכיהן בלא התערבות מלמעלה; לעירייה תהיה הסמכות לקבוע את גובה המיסים העירוניים לשיפור רווחת תושביה.  

10. הכנסת כן תוכל לבדוק חשדות לפלילים, לשחיתות ולבזבוז כספי ציבור ברשות המקומית.

  

הסנהדרין 

הסנהדרין יורכב מאנשים ישרים שכבר אין להם אינטרסים בקבלת תפקידים במערכת הציבורית ותפקידם יהיה למנוע כניסת עבריינים למערכת הפוליטית ולכן: 

1.      הסנהדרין תורכב משופטים או חברי כנסת או אנשי ציבור שזכו להערכה רבה על פועלם ועל יושרם למען החברה והמדינה וסיימו שם את כהונתם. 

2.      כמו הסנהדרין גם בבית זה יהיו 70 נציגים שיבחרו במשאלי עם. 

3.      חברי הסנהדרין יהיו אנשים מבוגרים 

4.      הסנהדרין תבדוק יושרם של הנציגים שיבחרו בעיריות, בכנסת ובממשלה. הם חייבים לפסול מועמדים שיש חשד ליושרם ולהתאמתם לתפקיד. 

5.      יושב ראש הבית יתפקד כנשיא המדינה. 

6.      יושב ראש הבית יבחר במשאל עם כל 5  שנים.

  

מערכת המשפט 

מערכת המשפט חייבת לדאוג שהצדק יראה ויעשה, אך גם לזרז הליכים. לשם כך המערכת חייבת להתחלק לחטיבות המתמחות בטיפול בבעיות חברתיות מוגדרות כמו 

א.      בתי דין למשפחה – יעסקו בנישואין וגירושין ובחזקה על ילדים. לא יוכרו נישואין אם לא עברו הליך רישום והדרכה בבית המשפט. בית המשפט למשפחה יסדיר את ההליכים במקרה של התפרקות התא המשפחתי (רכוש, ילדים ועוד), בית המשפט ימליץ על השתתפות בקורס להורות ולטיפוח זוגיות טובה. אם מישהו רוצה נישואים דתיים הם יכולים להתקיים בנוסף להליך המשפטי, אך רק ההליך המשפטי הוא הקובע ולא הדתי. גירושין יתנהלו בבית המשפט למשפחה על פי ההסכם שנקבע בעת הנישואין. 

ב.      בתי דין לתעבורה – כדי למנוע סחבת, משפט בשל תאונה או ליקוי בטיחותי של רכב או של גוף תעבורתי כלשהו יתקיים מיד בתום ההליך המשטרתי. 

ג.       בתי דין לפלילים ידורגו על פי חומרת העבירה כפי שקיים היום אך לכל בית משפט תהיה התביעה שלו והיא זו שתכין את המשפט. אין צורך בפרקליטות המדינה כי היא אינה מסוגלת לטפל בכל בעיות המדינה בזמן קצר. המטרה היא להישפט בסמוך לביצוע העבירה ולא שנים אחרי. 

ד.       בית המשפט העליון ידון בבעיות חריגות ובבעיות שהאזרח חש שרשויות שיפוט נמוכות לא עשו עמו צדק. 

ה.      שר המשפטים יפקח על המערכת  על ידי הערכת עבודת השופט- מהירות שיפוט, איכות גזרי דין. מדדים אלה ישמשו להערכת השופט ובסיס לקידומו במערכת או לאי קידומו. 

ו.        גישור – מערכת שתפתור מחלוקות בין ניצים בלא הזדקקות לבתי משפט ולעורכי דין. 

ז.        בתי דין לעסקים – יטפלו בכל הבעיות הקשורות במסחר, בניין, קרקעות בארץ ובעולם. 

ח.      אין צורך בפרקליטות המדינה כי לכל בית משפט יהיו התובעים שלו. 

ט.      לממשלה לכנסת ולסנהדרין יהיו יועצים משפטיים שינחו את עבודתם היומיומית. היועצים המשפטיים של הכנסת יכולים גם לסייע בניסוח חוקים חדשים או לעדכן חוקים .

  

המשטרה 

       המשטרה חייבת להתרחב ולדאוג לביטחון האזרח על כן:  

א.      כל תלונה תבדק ולא תנופה מחוסר עניין לציבור.

הכנסת טכנולוגיות חדשות ושיפור קיימות כדי לשפר יכולות פיצוח תיקי פשיעה.

 

ב.      עליה להגביר את מערך הסיורים - מרחב הפעולה יחולק לתת אזורים שתפוקחנה על ידי חוליות סיור. כל חוליית שוטרים תתמחה בהכרת המרחב שלה כך שתוכל לאתר את גורם העבירה מידית.

ניהול מפגשי צוות לניתוח תיק פשיעה, כדי לשפר וליעל פיצוח העבירה.

השתלמויות לשוטרים כל חודש כדי לדון באירועי פשיעה וניתוחם וכדי להרחיב ידיעותיהם בנעשה בעולם ובארץ בשטח הפלילי ובמיגורו.

 

ג.       הקמת והרחבת חטיבות המתמחות בסוגי פשיעה מגוונים – פשיעת אינטרנט, פשיעה כלכלית, אלימות במשפחה, אלימות ברחוב, פשיעה סביבתית, אלימות בכבישים.

 

ד.       כדי להגביר את חשיפת העבירות בזמן קצר, שוטרים יתוגמלו כספית במשכורתם על הצלחות מצטברות ועל השתתפותם בהשתלמויות.
 

צבא/שירות לאומי 

כל נערה ונער צריכים להפנים שהם מחויבים לחברה בה הם חיים ועל כן צריכים להתגייס לצבא או לשירות הלאומי. התגייסות זו תסייע להגן על גבולות המדינה וגם להחליף את העובדים הזרים בחקלאות ובסיעוד בישראלים איכותיים, לכן: 

1.      בצבא ישרתו כל אלה המתאימים ללחימה או כתומכי לחימה.

 

2.      כל מי שלא מתאים או שלא יכול לשרת מסיבות מצפוניות או אידיאולוגיות כלשהן או בריאותיות יופנה בהתאם לכישוריו לשני תחומים עיקריים שכרגע מאוישים על ידי עובדים זרים והם תחום החקלאות ותחום הסיעוד.

 

3.      אין סיבה לייבא עובדים זרים לשם מילוי תפקידים אלה. הכנסת עובדים זרים יוצרת בעיות חברתיות קשות שתוצאותיהן רואים היום באירופה. בני ובנות השירות הלאומי יסעדו את הקשישים ויסייעו לחקלאים בעבודת השדה כדי לאפשר מחיר מוזל לתוצרת חקלאית.

 

4.      חיילי שירות לאומי יכולים להעניק הרבה יותר לקשיש לא רק פיזית כי אם גם רוחנית כי הם יכולים לארגן פעילות חברתית ותרבותית לקבוצת קשישים שמטופלת על ידי מספר חיילים, מה שלא יכול לעשות העובד הזר.

 

5.      אין צורך במערך מילואים, שירות של שלוש שנים בצבא או בשירות לאומי, יהוו בסיס טוב למילוי תפקידי ההגנה על המדינה.

 

6.      אם בכל זאת נחוץ מערך המילואים כפי שקרה במלחמת יום כיפור אז רק עד גיל 30. וזאת כדי למנוע פגיעה במשק בשל היעדרויות ממקום העבודה.

 

7.      כולם גם החיילים וגם אלה שיופנו לשירות לאומי וגם נשים ישרתו 3 שנים למען החברה – כל אחד צריך לדעת שהוא מחוייב בדרך כלשהי למען החברה והמדינה.

 

8.      המדינה תפתח אפיקים של לוחמה חכמה באמצעות – טילים, סייבר, לייזרים, מטוסים לא מאוישים, רובוטים, שמצריכים פחות כוח אדם ויותר תחכום. אף על פי שאין לשלול חיזוק ופיתוח כוחות הקרקע כפי שראינו את נחיצותם במלחמת לבנון השנייה..


 


 חדשות

מדוע אנו דבקים במפלגות?

מה טוב במפלגה?

מדוע אנו לא אומרים שבענו ממפלגות הן לא מתאימות לנו?

מפלגות מפתחות שנאה כנגד היריב,

מפלגות משכתבות את ההיסטוריה כדי להשפיל את היריב.

מפלגות מפלגות את החברה ולא פותרות בעיותיה.

צריכים מקצוענים בממשלה ונציגים אזוריים בכנסת

שידאגו לכל העם ולא רק לאנשי שלומנו.
חתום על העצומה
 

לחץ כאן לכניסה לעצומה
מזל חופי
טלפון: 050-5784108
hophymazal@gmail.com
  דף הבית    |      חדשות ועדכונים     |     צורת שלטון   |        חינוך   |      תעסוקה     |      בעיית הדיור    |    חתום על העצומה      |         צור קשר
טואול - בניית אתרים