050-5784108
hophymazal@gmail.com
 

 

מהו הבסיס העקרוני לשינויים המוצעים?hophymazal@gmail.com

בעקרון, עלינו להכיר בעובדה שאנו אחד ממיני בעלי החיים ושהתנהגותנו אינה שונה מזו של בעלי חיים החיים בקבוצה.

ככל חיה, בני האדם דואגים בעיקר להישרדותם, הווה אומר ידאגו תחילה לעצמם ולבני משפחתם. מכאן שחיתות היא למעשה התנהגות די טבעית.

על כן אם אנו מעוניינים לבנות חברה בה בעלי תפקידים ידאגו יותר לחברה ופחות לעצמם וליקיריהם עלינו ליצור מערכות בקרה וריסון.

א.      מערכת שתבדוק עבר פלילי של מועמדים ותמנע חדירתם לתפקידים המצריכים יושר ציבורי.(למשל תפקידי הסנהדרין)

ב.      מערכת שתצמצם "מעידה" של בעל תפקיד ותמנע פגיעה בצורכי הציבור בדרך של:

1.      הגבלת כהונת בעל תפקיד – תמנע התבססות ויצירת רשת "אנשי אימון" לגזלת הציבור.

2.      מינוי אך ורק על פי כישורים ולא על פי "ייצוג מגזר כלשהו", כי ברגע שהנציג סורח אנשי המגזר מייחסים פגיעה בו כפגיעה בם ומגוננים עליו.

3.      פיקוח על בעל התפקיד. כל בעל תפקיד צריך להיות מפוקח מספר פעמים במהלך מילוי תפקידו ויבדקו – ניהול כספים, פגיעה בצורכי הציבורי, הפליית צבורים, התנהלות מתעמרת ועוד (אחד מתפקידי חברי הכנסת).

הכרה בחוקי הטבע תסייע לנו להתנהל טוב יותר.


 חדשות

מדוע אנו דבקים במפלגות?

מה טוב במפלגה?

מדוע אנו לא אומרים שבענו ממפלגות הן לא מתאימות לנו?

מפלגות מפתחות שנאה כנגד היריב,

מפלגות משכתבות את ההיסטוריה כדי להשפיל את היריב.

מפלגות מפלגות את החברה ולא פותרות בעיותיה.

צריכים מקצוענים בממשלה ונציגים אזוריים בכנסת

שידאגו לכל העם ולא רק לאנשי שלומנו.
חתום על העצומה
 

לחץ כאן לכניסה לעצומה
מזל חופי
טלפון: 050-5784108
hophymazal@gmail.com
  דף הבית    |      חדשות ועדכונים     |     צורת שלטון   |        חינוך   |      תעסוקה     |      בעיית הדיור    |    חתום על העצומה      |         צור קשר
טואול - בניית אתרים